Հուլիս ամիսը մեր կենտրոնի սաների համար հագեցած ու բազմազան էր