Ես ձեզ նման չեմ: Ես ձեզնից մեկն եմ: I am not like you. I am one of you.