«Կիրառական վարքային վերլուծության հիմունքները»։ Դասընթաց