Ատիպիկ աուտիզմ: Ախտանիշներ և առանձնահատկություններ