Աուտիզմի համախտանիշ, անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղթահարում։Սեմինար