Աուտիզմ ազգային հիմնադրամում մատուցվում են վճարովի ծառայություններ