Մեր հովանավորների շնորհիվ նոր տարածքի վերանորոգումը մոտենում է ավարտին